Целите на Българската Асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология (БАВОТ) са:

  • Форум за комуникация и обсъждане между всички колеги, заинтересувани и работещи в областта;
  • Да насърчи, подпомогне и организира образователни програми и конгреси;
  • Да въведе препоръчителни стандарти в диагностиката и терапията на ортопедичните състояния на дребните животни;
  • Да предоставя научна информация на всички заинтересовани;
  • Сътрудничество с други ветеринарни асоциации;
Balkan Vet Endo Diagnostic Week